/public/cache_sk/6/3/c/9/a/63c9a92ecc63984d5addb3bca51a3aa884ba142d-20200915110926.jpg

Všeobecné Zmluvné Podmienky

Všeobecné Zmluvné Podmienky

IDEALBODY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

https://www.idealbody.sk 

Budapešť, 3. februára 2020 
VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

IDEALBODY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (so sídlom: 1139 Budapešť, Teve utca 41., spoločnosť zapísaná v obchodnom registri pod č.: 01-09-718272, DIČ 13090575-2-41), ako  Poskytovateľ služieb (ďalej: Poskytovateľ) v záujme toho, aby produkty a služby ponúkané na ním spravovanej stránke https://www.idealbody.sk/ Obejdnávateľovi (ďalej: Objednávateľ), ktorý ich kupuje alebo používa, mohol zabezpečiť na vysokej úrovni, práva a povinnosti Poskytovateľa a Objednávateľa týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami (ďalej: VZP) určuje nasledovne:
I.    ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE POSKYTOVATEĽA

1.    Firemné údaje Poskytovateľa

Názov firmy: IDEALBODY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Sídlo: 1139 Budapest, Teve u. 41. Mad'arsko
Spoločnosť zapísaná v OR pod č.: 01-09-718272
DIČ: 13090575-2-41
Registrový súd: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

2.    Kontaktné údaje zákazníckeho servisu:

Adresa: 1139 Budapest, Váci út 91., 1. em. (Kancelárska budova BC91)
Tel.č.: +36-1-451-0294
E-Mail: info@idealbody.sk

3.    Otváracia doba zákazníckeho servisu:

Od pondelka do piatka: 8.30 - 17.00


II.    PREDMET POSKYTOVANIA SLUŽIEB

2.1.    Poskytovateľ služby uvedené v týchto VZP poskytuje prostredníctvom ním spravovanej webovej stránky https://www.idealbody.sk/ (ďalej: webshop). 

2.2.    Objednávateľ objednáva od Poskytovateľa, aby na základe v týchto VZP uvedených pravidiel ponúkal tovar a služby dostupné vo webshope. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť rozsah tovaru a služieb dostupných vo webshope. 


III.    REGISTRÁCIA A OBJEDNÁVKA

3.1.    Registrácia 

3.1.1.    Tovar a služby z ponuky webshopu sú dostupné po registrácii alebo bez registrácie. Webshop je dostupný aj bez vykonania registračného procesu, zadaním prihlasovacích údajov k svojmu účtu Facebook alebo Google. V prípade registrácie je možné objednávku zadať rýchlejšie, pretože v prípade ďalších objednávok nie je potrebné znovu zadávať údaje týkajúce sa objednávky. V prípade registrácie môžete využiť službu Denník chudnutia, pomocou ktorej môžete ľahko sledovať svoju stravu a využívať dohľad a pomoc nášho odborníka.

3.1.2.    Postup pri registrácii 

Registrácia sa uskutoční vyplnením registračného formulára zadaním nasledujúcich údajov: 
1.    Priezvisko a meno*
2.    Užívateľské meno*
3.    E-mail*
4.    Heslo*
5.    Dátum narodenia*
6.    Smerovacie číslo*
7.    Krajina*
8.    Obec*
9.    Ulica, iné verejné priestranstvo, Číslo domu*
10.    Budova, vchod, poschodie, dvere
11.    Telefónne číslo
12.    Mám záujem viesť Denník chudnutia
Údaje v bodoch 1-4. a 6-9. sú povinné. Stlačením tlačidla registrácia systém odošle automatickú správu (aktivačný e-mail) na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii. Kliknutím na odkaz v správe sa proces registrácie ukončí.

3.1.3.    Zákazník ručí za to že údaje poskytnuté pri zadávaní objednávky a registrácii sú pravdivé a správne, a nesie sa to plnú zodpovednosť. Zákazník je povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa o akýchkoľvek zmenách v údajoch poskytnutých pri registrácii. Zákazník po prihlásení má možnosť kedykoľvek zmeniť údaje poskytnuté pri registrácii, opraviť chyby pri zadávaní údajov pomocou ponuky „Zmena údajov.“  

3.1.4.    Zákazník registráciou vo webshope prehlasuje, že sa oboznámil a súhlasí s podmienkami uvedenými v týchto VZP a vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktorými sa Poskytovateľ riadi a zverejňuje. Súhlasí so spracovaním údajov podľa Vyhlásenia o ochrane osobných údajov. 

3.2.    Prihlásenie sa k odberu newslettra

Pri registrácii je možné prihlásiť sa k odberu newslettra. Podrobné pravidlá týkajúce sa newslettra nájdete vo „Vyhlásení o ochrane osobných údajov“. [https://www.idealbody.sk/adatvedelem] 

3.3.    Postup pri objednávke z webshopu

3.3.1.    Postup pri objednávke: 

1.    Vyberte produkt, ktorý chcete kúpiť

2.    Zadajte špecifické vlastnosti a produkt vložte do košíka.

3.    Ak chcete do košíka pridať viac produktov, postupujte podľa krokov 1. a 2. Ak si neželáte kúpiť iný produkt, kliknite na "Objednať", skontrolujte množstvo produktov, ktoré chcete kúpiť. Ak chcete zmeniť množstvo, pri tomto kroku ho ešte môžete zmeniť.

4.    Následne vyplňte informácie potrebné pre objednávku. Je dôležité, aby ste uvádzali presné a pravdivé informácie (meno, e-mail, telefónne číslo, dodaciu adresu). Ak ste sa už v našom systéme zaregistrovali, môžete sa prihlásiť na túto stránku. V takom prípade svoje údaje uvádzať už nemusíte.

5.    Vyberte spôsob dopravy a platby. Po zadaní údajov objednávku môžete odoslať kliknutím na „Objednať,“ predtým k svojej objednávke môžete napísať aj poznámku.

6.    Po odoslaní objednávky dostanete potvrdzujúci e-mail.

7.    Objednávku je možné odoslať aj bez registrácie. Ak sa chcete zaregistrovať, v budúcnosti budete môcť sa prihlásiť ako registrovaný užívateľ a svoju objednávku budete môcť odoslať bez udania údajov o doručení. Je dôležité, aby udávané údaje boli presné, pretože produkt bude fakturovaný a doručený na základe poskytnutých údajov. Zaregistrovať musíte len raz, pri ďalších nákupoch tento krok už nemusíte zopakovať.

8.    Je tiež možné nastaviť termín dodania vybraného produktu (produktov) v určených intervaloch.  (Nastavenie je možné pri výbere daného produktu / balenia. Nastavenie je možné kedykoľvek zmeniť na stránke nákupného košíka.) V tomto prípade bude produkt zaslaný zákazníkovi v intervaloch uvedených v objednávke. (V prípade doručenia v pravidelných intervaloch môžete zvoliť doručenie na dobierku, platbu prevodom alebo platbu po doručení. Pred aktuálnym doručením vždy konzultujeme so zákazníkom telefonicky alebo e-mailom, takže obsah aktuálnej objednávky je možné upraviť podľa potreby. O zrušení objednávky nás informujte najmenej 3 pracovné dni pred aktuálnym termínom doručenia e-mailom na adrese info@idealbody.sk).Ak k zrušeniu objednávky dôjde po tomto termíne a zásielka už bola odoslaná, Zákazníkovi bude účtovaná cena za dopravu vo výške 15  EUR.

Po nastavení pravidelnej objednávky Poskytovateľ podľa bodu 4.2. [číslovanie na stránke sa pri tomto bode zmenilo] môže poskytnúť zľavu, ktorá môže byť poskytnutá od druhého doručenia objednaného produktu (produktov) s pravidelným doručovaním.

3.4.    Uzatvorenie zmluvy

3.4.1.    Ak Zákazník svoju objednávku zašle prostredníctvom webshopu a Poskytovateľ objednávku potvrdí, na základe týchto VZP medzi Poskytovateľom a Zákazníkom sa uzatvorí zmluva na diaľku. Odoslaním objednávky Zákazník prehlasuje, že prijíma ustanovenia VZP, respektíve potvrdzuje, že pre neho sú záväzné. Jazyk zmluvy je maďarský.

3.4.2.    Ak Zákazník nedostane potvrdenie do 48 hodín, je zbavený povinnosti ponuky a zmluvného záväzku.

3.4.3.    Poskytovateľ po uzavretí zmluvy elektronicky informuje Zákazníka o dostupnosti platných VZP a dostupnosti Vyhlásenia o ochrane osobných údajov. 


IV.    PLATBA, FAKTURÁCIA 

4.1.    Spôsob platby

4.1.1.    Objednané produkty môžete zaplatiť online, bankovou kartou a prevodom alebo pri prevzatí balíka na dobierku (bankovou kartou alebo v hotovosti). V prípade dobierky sumu za objednávku zaplatíte doručovateľovi, pričom táto suma zahŕňa cenu produktov a náklady na doručenie. Pri osobnom odbere môžete použiť bankovú kartu alebo platiť v hotovosti. Ceny sú udané v HUF s DPH. 

4.1.2.    Poskytovateľ faktúru za poskytnutú službu a prípadné ďalšie poplatky Zákazníkovi zašle elektronicky, na e-mailovú adresu zadanú Zákazníkom. Zákazník poplatok za službu môže uhradiť bankovým prevodom, online platbou alebo osobne v hotovosti v Zákazníckom centre. V prípade bankového prevodu Zákazník je povinný poplatok za službu uhradiť prevodom na číslo bankového účtu, ktoré je uvedené na faktúre vystavenej Poskytovateľom. 

Pri platbe bankovou kartou Zákazník pri začatí platby akceptuje nasledujúce vyhlásenie o prenose údajov: Beriem na vedomie, že moje osobné údaje uložené v užívateľskej databáze www.idealbody.sk budú správcom údajov spoločnosti Idealbody Kft. prevedené OTP Mobil Kft. ako správcovi údajov. Rozsah údajov prenášaných správcom údajov je nasledujúci: Priezvisko a meno, adresa, e-mail, telefónne číslo.

Vyhlásenie o spracovaní údajov SimplePay o povahe a účelu spracovania údajov správcom údajov je k nahliadnutiu pod odkazom: http://simplepay.hu/old/docs/201909/SimplePay_b2c_aff_hun_eng_20190926.pdf 

4.2.    Zľavy 

4.2.1.    Poskytovateľ ponúka Zákazníkom zľavy vo forme individuálnych ponúk v závislosti od počtu a frekvencie nákupov.   
Poskytovateľ informuje Zákazníka o možných zľavách a podmienkach ich použitia prostredníctvom webshopu. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu zliav. 


V.    INFORMÁCIE O DOMÁCOM A ZAHRANIČNOM DORUČENÍ 

Podrobné informácie nájdete v Informáciách o doručení a objednávaní. [https://idealbody.sk/ochrana-osobnych-udajov és https://idealbody.sk/pomoc-s-nakupom]
 

VI.    ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE, VYPOVEDANIE

6.1.    Zmena a zrušenie objednávky

6.1.1.    Objednávky prijímame a odovzdáme kuriérskej službe v pracovných dňoch do 14:00 hodiny, objednaný produkt pri platbe prostredníctvomonline prevodu bude odovzdaný kuriérskej službe v deň prijatia úhrady. (Objednávky prijaté po 14:00 sa spracujú nasledujúci deň, ak ide o pracovný deň). 

6.1.2.    Objednávky je možné upravovať alebo rušiť písomne (e-mail: info@idealbody.sk, alebo telefonicky: 0908 66 59 00) do 15:00 hodiny. Ak k zrušeniu dôjde po tomto termíne a zásielka už bola odoslaná, Objednávateľovi bude účtovaná cena za dopravu vo výške 15 EUR.

6.1.3.    Dátum odoslania balíkov dodávaných do zahraničia sa líši v závislosti od krajiny, o tomto termíne Objednávateľa vždy informujeme.

6.2.    Odstúpenie, vypovedanie

6.2.1.    V zmysle Nariadenia vlády 45/2014 (II. 26.) o podrobných zmluvných podmienkach medzi spotrebiteľom a spoločnosťou (ďalej len: nariadenie vlády) na základe príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, má právo na odstúpenie od zmluvy a jej ukončenie bez odôvodnenia.

6.2.2.    Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia produktu a uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Podľa všeobecných pravidiel 14-dňová lehota nezahŕňa dátum prijatia produktu alebo v prípade služby dátum uzatvorenia zmluvy. Svoj úmysel odstúpiť od zmluvy môžete oznámiť ústne (telefonicky: 06 1 451 0294), poštou (pokiaľ možno doporučeným listom), e-mailom (info@idealbody.sk).  Právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 29 ods. 1 písm. E) nariadenia vlády sa uplatňuje iba na nerozbalené produkty.

6.2.3.    Právo na odstúpenie od zmluvy sa považuje za uplatnené v lehote, ak Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, overiteľným spôsobom zašle Poskytovateľovi svoje vyhlásenie o odstúpení od zmluvy v posledný deň lehoty - prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb alebo elektronicky.

Záväzky Poskytovateľa v prípade odstúpenia od zmluvy alebo jej vypovedania spotrebiteľom

6.2.4.    Ak spotrebiteľ uplatňuje svoje právo v súlade s bodom 3.2.2., Poskytovateľ uhradí spotrebiteľovi kompletnú sumu, ktorá mu bola zaplatená ako protihodnota, vrátane nákladov vzniknutých v súvislosti s plnením, a to bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od zistenia odstúpenia od zmluvy.

6.2.5.    Poskytovateľ v prípade odstúpenia alebo vypovedania zmluvy vráti spotrebiteľovi sumu rovnakým spôsobom aký spôsob platby bol použitý spotrebiteľom. Poskytovateľ služieb môže s výslovným súhlasom spotrebiteľa použiť na vrátenie platby iný spôsob platby, v dôsledku čoho však spotrebiteľovi nemôžu byť účtované žiadne ďalšie poplatky.

6.2.6.    V prípade zmluvy o ďalšom predaji produktu môže Poskytovateľ zadržať hodnotu produktu, kým spotrebiteľ produkt nevráti alebo nepochybne nepotvrdí, že bol vrátený; do úvahy sa berie skorší z týchto dvoch dátumov. Spoločnosť nemá právo na zadržanie, ak sa k vráteniu sama zaviazala.

Záväzky spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy alebo jej vypovedania

6.2.7.    Spotrebiteľ v prípade odstúpenia od zmluvy je povinný produkt vrátiť neodkladne, najneskôr však do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, alebo ho odovzdať Poskytovateľovi alebo osobe oprávnenej Poskytovateľom na prevzatie produktu. Vrátenie produktu sa považuje za ukončené včas, ak spotrebiteľ produkt vráti pred uplynutím lehoty.

6.2.8.    Spotrebiteľ znáša iba priame náklady na vrátenie produktu, pokiaľ sa spoločnosť nezaviazala tieto náklady znášať.

6.2.9.    Ak bol výrobok prepravený k spotrebiteľovi v rovnakom čase ako bola uzatvorená zmluva mimo prevádzkových priestorov, spoločnosť produkt prepraví späť na svoje vlastné náklady, ak ho nie je možné vrátiť poštou.


VII.    ZÁRUKA, GARANCIA

7.1.    Poskytovateľ zaručuje, že produkty, ktoré predáva, v čase plnenia spĺňajú požiadavky kvality stanovené v zmluve alebo právnych predpisoch. 

7.2.    Poskytovateľ vo vzťahu k dostupným produktom a služieb vo webshope je zodpovedný za chybné plnenie. Objednávateľ podľa vlastného výberu môže:

a)    požadovať opravu alebo výmenu, s výnimkou, ak zvolenú zákonnú záruku nie je možné splniť alebo ak by poskytovateľovi záruky vznikli neprimerané dodatočné náklady v porovnaní so splnením inej zákonnej záruky, pričom sa zohľadní hodnota služby v dobrom stave, závažnosť porušenia zmluvy a škoda oprávnenej osoby plnením zákonnej záruky.
b)    požadovať primerané zníženie protihodnoty, odstrániť chybu na náklady poskytovateľa záruky alebo ho nechať odstrániť inému, alebo odstúpiť od zmluvy, ak poskytovateľ záruky oprave alebo výmene sa nezaviazal v požadovanej lehote, týmto požiadavkám pri zachovaní záujmov oprávnenej osoby nevie vyhovieť; alebo ak záujem oprávnenej osoby o opravu alebo výmenu zanikol.

7.3.    Oprávnená osoba môže z jedného vybraného záručného práva prejsť na druhé. Je povinná uhradiť náklady s tým spôsobené poskytovateľovi záruky, s výnimkou, ak túto zmenu spôsobil poskytovateľ záruky alebo zmena bola opodstatnená.

7.4.    Po zistení chyby je Objednávateľ povinný o tejto chybe bezodkladne informovať Poskytovateľa. V prípade zmluvy medzi spotrebiteľom a spoločnosťou chyba oznámená do dvoch mesiacov od zistenia chyby sa považuje za oznámenú bezodkladne. Za škody spôsobené oneskoreným oznámením chyby zodpovedá oprávnená osoba.

7.5.    Pre zákonnú záruku, ktorá nie je podrobne uvedená v týchto VZP - vrátane pravidiel záruky za akosť – sa uplatňujú všeobecné predpisy Občianskeho zákonníka o chybnom plnení. 

7.6.    V prípade chybného plnenia je Poskytovateľ povinný poskytnúť záruku v súlade so zákonnými ustanoveniami o povinnej záruke. 


VIII.    INFORMÁCIE O VYBAVOVANÍ REKLAMÁCIE

8.1.    Cieľom nášho webshopu je vybaviť všetky objednávky v požadovanej kvalite za úplnej spokojnosti Objednávateľa. Ak ako Užívateľ i napriek tomu máte nejaké sťažnosti týkajúce sa zmluvy alebo jej plnenia, kontaktujte nás s dôverou: info@idealbody.sk, tel: 06 1 451 0294. 

8.2.    Poskytovateľ vedie evidenciu prijatých reklamácií, ako aj o opatreniach na ich vybavenie a riešenie.

8.3.    Aby sťažnosť bolo možné čo najskôr prešetriť, Zákazník musí vždy poskytnúť svoje osobné údaje, údaje príslušnej zmluvy (číslo objednávky), presne a konkrétne uviesť svoje pripomienky, zistený nedostatok, chybu, ak sú k dispozícii dokumenty, ktorými svoju sťažnosť môže podložiť (napr. fotografie v prípade poškodeného balenia), v záujme urýchlenia prešetrenia sťažnosti by ich mal poskytnúť zákazníckemu servisu webshopu.
Za účelom urýchlenia prešetrenia reklamácie je potrebné, aby Zákazník presne uviedol skutočnosť, ktorá je predmetom reklamácie a ak je to možné, jej čas a svoj nárok na náhradu škody.

8.4.    Postup pri vybavovaní reklamácií

1.    Poskytovateľ reklamáciu okamžite prešetrí a v prípade potreby ju napraví. Ak Zákazník nesúhlasí s vybavovaním reklamácie, Poskytovateľ vypracuje správu o reklamácii a jeho stanovisku, o ktorej v prípade osobnej ústnej reklamácie poskytne Zákazníkovi kópiu, v prípade telefonicky podanej ústnej reklamácie správu spolu s odôvodnenou odpoveďou Zákazníkovi zašle poštou, inak koná v súlade s ustanoveniami o písomných reklamáciách.

2.    Ak okamžité prešetrenie ústne podanej reklamácie nie je možné, Poskytovateľ o reklamácii spíše zápisnicu, a v prípade osobne oznámenej ústnej reklamácii Zákazníkovi poskytne jej kópiu, v prípade telefonicky oznámenej sťažnosti zápisnicu zasiela Zákazníkovi spolu s odpoveďou v súvislosti s písomnou reklamáciou, v ktorej uvádza aj odôvodnenie, inak koná v súlade s ustanoveniami o písomných reklamáciách.

3.    Lehota na prešetrenie a odpoveď na reklamáciu nepresiahne 30 dní od prijatia reklamácie Poskytovateľom. Webshop je povinný odôvodniť svoje odmietavé stanovisko k reklamácii. Webshop je povinný odôvodniť svoje odmietavé stanovisko v súvislosti s reklamáciou.

4.    V prípade odmietnutia reklamácie Poskytovateľ vo svojej odpovedi informuje Zákazníka o opravných prostriedkoch, ako aj o kontaktných údajoch a poštovej adrese príslušných orgánov.

5.    Poskytovateľ je povinný uchovávať záznamy o sťažnosti a kópiu odpovede päť rokov a na požiadanie ich predložiť audítorským orgánom.

6.    Opravné prostriedky: ak stanovisko Poskytovateľa nie je pre Zákazníka prijateľná, podľa povahy jeho sťažnosti sa môže obrátiť na tieto orgány:
Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez (Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7., Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.)
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez (Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.). Webshop pri riešení spotrebiteľských právnych sporov využíva zmierovacie konanie.

7.    Nakoniec máte možnosť použiť online platformu na riešenie sporov. Za týmto účelom sa musíte zaregistrovať v systéme Európskej komisie. Po prihlásení môže spotrebiteľ podať svoju sťažnosť prostredníctvom webovej stránky. Po predložení sťažnosti ju online platforma na riešenie sporov okamžite zašle namietajúcej strane. Strany sa potom musia dohodnúť na fóre o alternatívnom riešení sporov, ktoré bude v konečnom dôsledku konať medzi nimi. Platformy budú informovať strany o fórach, ktoré môžu konať v ich prípade. Hneď ako sa na fóre o urovnávaní sporov dosiahne dohoda, online platforma tam postúpi sťažnosť. Strany majú 30 dní na dosiahnutie dohody.


IX.    PODMIENKY POUŽÍVANIA DENNÍKA CHUDNUTIA

Fórum pre svojich registrovaných Užívateľov Idealbody Kft. vytvorilo preto, aby sa podelili o svoje výsledky, názory, myšlienky a skúsenosti. Interaktívne „rozhovory“ a názory vo fóre sú povolené, pokiaľ sa uskutočňujú v kultúrnom a etickom rámci.

V príspevkoch Užívateľov sú zakázané:

-    publikovanie obscénnych, poburujúcich, výhražných a urážlivých názorov;
-    zverejnenie, citovanie, linkovanie akéhokoľvek obsahu, ktorý je chránený autorskými právami v súlade so zákonom LXXVI z roku 1999 o autorských právach spôsobom, ktorý nie je v súlade s týmto zákonom, a vyzývanie ostatných Užívateľov, aby takýto obsah zverejňovali;
-    prekročenie morálnych a etických noriem (napr. obscénny, pornografický, sexuálny obsah a služby), 
-    urážanie ostatných Užívateľov. Príspevky preto nemôžu obsahovať poznámky, ktoré porušujú ochranu osobnosti, narážajú na rasu, národnosť, etnickú príslušnosť, politickú príslušnosť, náboženstvo alebo sexuálnu orientáciu Užívateľov;
-    zverejnenie osobných údajov, a to aj so súhlasom dotknutej osoby, 
-    zverejnenie komentárov alebo odkazov na obsah, ktorý môže poškodiť dobré meno a obchodné záujmy spoločnosti Idealbody Kft., jej zamestnancov, čitateľov a zákazníkov tejto Webovej stránky;
-    brzdenie technickej prevádzky Webovej stránky, bránenie v práci poskytovateľa služieb (prevádzka obsahu) a nabádanie ostatných k podobnej činnosti;
-    zverejnenie protiprávneho obsahu, podnecovanie na spáchanie trestného činu, podnecovanie na spáchanie protiprávneho konania alebo konanie naznačujúce takéto konanie;
-    úmyselné zavádzanie ostatných Užívateľov;
-    reklama produktov konkurenčných spoločností a vykonávanie obchodnej činnosti. 

V prípade porušenia ktoréhokoľvek z vyššie uvedených bodov Idealbody Kft. - prostredníctvom moderátorov – môže kedykoľvek odstrániť predmetný obsah a Užívateľa pozastaviť, jeho IP adresu zablokovať alebo vymazať zo svojej databázy.


X.    ZMENA VZP 

10.1.    Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť VZP.

10.2.    Poskytovateľ o jednostrannej zmene Objednávateľa informuje oznámením umiestnenom na stránke webshopu, zmenené VZP nadobúdajú účinnosť zverejnením na webovej stránke webshopu.

10.3.    V prípade uplatnenia práva jednostrannej zmeny je Poskytovateľ vždy povinný dodržiavať príslušné právne predpisy, najmä predpisy Občianskeho zákonníka pre všeobecné zmluvné podmienky.


XI.    ZVEREJNENIE VZP

Všeobecne platné VZP sú uverejnené na webovej stránke Poskytovateľa na adrese [www.idealbody.sk/altalanos-szerzodesi-feltetelek]

XII.    OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

12.1.    Poskytovateľ má Vyhlásenie o ochrane osobných údajov [Vyhlásenie], ktoré je dostupné pod odkazom [https://www.idealbody.sk/adatvedelem].

12.2.    Poskytovateľ ako správca osobných údajov Zákazníkov za účelom registrácie sa prihlásil na Národnom úrade na ochranu osobných údajov a slobodu informácií a ako správca osobných údajov za účelom vytvorenia zmluvy o predaji tovaru, poskytnutia služieb, zaslania reklamného a marketingového materiálu bol zaregistrovaný pod číslom NAIH-83841/2015. Poskytovateľ s údajmi Zákazníka zaobchádza vždy dôverne v súlade s ustanoveniami Vyhlásenia o ochrane osobných údajov, maďarských právnych predpisov a európskych noriem. 

12.3.    Prijatím týchto VZP Zákazník súhlasí s tým, aby Poskytovateľ jeho osobné údaje spravoval v súlade s Vyhlásením o ochrane osobných údajov [vyhlásenie], ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto VZP.

12.4.    Poskytovateľ využíva služby poskytovateľa hostingu.


XIII.    OSTATNÉ USTANOVENIA

13.1.    Otázky neupravené v týchto VZP sa riadia zákonmi Maďarska, najmä Zákonom V. z roku 2013 o občianskom zákonníku a zákonom CVIII z roku 2001 o službách elektronického obchodu a o službách súvisiacich s informačnou spoločnosťou, Nariadením vlády 45/2014  (II. 26.) o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a spoločnosťou.

13.2.    Poskytovateľ odporúča, aby Zákazník pred dokončením objednávky VZP vytlačil a dôkladne ich preštudoval. Objednávku dokončite, iba ak súhlasíte so všetkými bodmi VZP.

13.3.    Ak súd alebo iný orgán niektoré ustanovenie týchto VZP uzná za neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné, zmluvné strany to nepovažujú za súčasť týchto VZP, nemá to však vplyv na platnosť, zákonnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení VZP. 
 

Akcie a typy vo Vašej doručenej pošte

Objednajte online!
Objednajte online! webshop

Vlastníte internetový obchod, fitnes štúdio, drogériu alebo máte obchod s reform potravinami a biopotravinami?

Hľadáme nových obchodných partnerov. Kontaktujte nás na info@idealbody.sk a čoskoro sa vám ozveme!